Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2019, 125557Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zesde Tochtweg 7 in Waddinxveen

Op 20 mei 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2019191459 voor het bouwrijp maken van een terrein (aanleg riolering en wegfundaties) op de locatie Zesde Tochtweg 7 in Waddinxveen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.