Gemeenteblad van Gilze en Rijen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenGemeenteblad 2019, 125271Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

15 mei 2019, Sint Annastraat 30 en 32 (sectie P 827 en 832)

bouwen twee-aanéén gebouwde woning, kappen 4 bomen en aanleggen twee uitritten

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Dit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verstuurd. U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen

De volgende informatie moet in uw bezwaarschrift staan:

 

 • 1.

  1.uw naam en adres;

 • 2.

  2.de datum waarop u de brief schrijft;

 • 3.

  3.uw handtekening;

 • 4.

  4.een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 5.

  5.waarom u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.gilzerijen.nl/bezwaar

 

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Indien tegen een beschikking bezwaar of beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.