Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 124894Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Buinerveen, Hoofdstraat 1, het organiseren van een Kerstmarkt, (verleend 20/05)

Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.

U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.

Buinerveen

Hoofdstraat 1, vergunning verleend voor het organiseren van een Kerstmarkt op zondag 8 december 2019 van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.

Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.