Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 124758Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, kappen van een berk, Graaf Jankade 16, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1814JL16

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Graaf Jankade 16 Alkmaar: het kappen van een berk

Datum einde bezwaartermijn: 27 juni 2019.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.