Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 124471Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Kanaalweg 3, te Eerbeek.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 17 mei 2019

Gelegenheid: kermis Eerbeek

Activiteit: kermis, vogelschieten en vuurwerk

Datum: 23 mei t/m 25 mei 2019 van 14.00 uur tot 02.00 uur en 26 mei 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur

Locatie: Kanaalweg 3 in Eerbeek

Verkeersmaatregelen: De Kanaalweg, vanaf de kruising van de Kanaalweg met ’t Hungeling tot aan de kruising nabij de muziekkoepel (dus nabij de Korenmolen) wordt gedurende het evenement tussen 14.00 en 02.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Op 't Hungeling van huisnummer 3a tot Kanaalweg huisnummer 8 en de Dr. Gunningstraat van

huisnummer 9 tot de Molenstraat wordt aan beide zijden van de weg een parkeerverbod ingesteld. Aan

Dr. Gunningstraat, aan weilandzijde, van huisnummer 9 tot de Smeestraat en aan de Molenstraat aan

even genummerde zijde van Derickxkamp tot ’t Hungeling wordt een parkeerverbod aan één zijde van de

weg ingesteld.

Zaaknummer: Z034348

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 22 mei 2019

Burgemeester van Brummen