Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 124040Overige overheidsinformatieVerlening tijdelijk ontslag als raadslid aan mevrouw M.A. Pathuis

De voorzitter van de gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft op verzoek van mevrouw M.A. Pathuis (fractie Gemeentebelangen Borger-Odoorn), ingaande 22 mei  2019 aan haar tijdelijk ontslag verleend als lid van de gemeenteraad.

Het tijdelijk ontslag is verleend op grond van artikel X10 lid 2 van de Kieswet, heeft een duur van zestien weken en eindigt derhalve op 11 september 2019, waarna het raadslidmaatschap van mevrouw Pathuis van rechtswege weer herleeft.