Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 12395Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het opsplitsen van bedrijfsunit in twee delen op het perceel Schrepel 21 te De Goorn

Op 14 januari 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het opsplitsen van bedrijfsunit in twee delen op het perceel Schrepel 21 te De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-HZ-0026. De aanvraag betreft:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.