Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 123885Beschikkingen | aanvraagAalden - Baander ong.: voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning (aanvraag)

Omgevingsvergunning - ontvangst aanvraag

 

Het betreft de locatie kadastraal bekend gemeente Zweeloo, sectie R, nr. 517.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze aanvraag om een omgevingsvergunning binnen is gekomen, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag volgt de reguliere voorbereidingsprocedure.

 

Ontvangen op 12 mei 2019.

 

Zaak - 22550-2019