Gemeenteblad van Zandvoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortGemeenteblad 2019, 123751Beschikkingen | aanvraagZandvoort, ingekomen aanvraag evenement Circuit, Burgemeester van Alphenstraat 108, 2019-04463, het evenement Dutch Grand Prix Race Festival editie 2020 op 29 april t/m 3 mei 2020 of 6 t/m 10 mei 2020, 15 mei 2019

 

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat de vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken.