Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2019, 12335Overige besluiten van algemene strekkingBesluit wijziging tarieventabel Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 10 van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019;

 

besluit:

 

tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019:

 

  • 1.

    het tarief voor een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen apart te vermelden onder lid 1.2.4 en dit vast te stellen op € 53,95;

  • 2.

    in de aanhef van lid 1.2.1 de vermelding van de reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen weg te halen.

  •  

  •  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2019,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs mevrouw drs. J. Vonk - Vedder