Gemeenteblad van Leeuwarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenGemeenteblad 2019, 123349Beschikkingen | aanvraagAangevraagde evenementenvergunningen, provincie Friesland met start bij Swettehaven en finish De Grote Wielen, (11032975) 11Stedenzwemtocht, van 21 t/m 24 juni 2019.

 

 

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de balie in de hal van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen gedurende de periode van terinzagelegging. Kijk voor meer informatie over zienswijze indienen op www.leeuwarden.nl/zienswijze.

Inzage vanaf 23 mei 2019 voor een periode van 2 weken.