Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 1233Beschikkingen | aanvraagVerlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Molenrak 19, het bouwen van een garage, Gemeente Zeewolde

Wij hebben voor de op 5 november 2018 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage op locatie Molenrak 19 de beslistermijn verlengd tot 10 februari 2019. De aanvraag heeft dossiernummer: 18Z0003793.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 9 januari 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.