Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2019, 123294Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Land voor Water 80 in Waddinxveen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 14 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het plaatsen van een schutting ter plaatse van de Land voor Water 80 in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019356708. De aanvraag betreft:

  • bouwen

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.