Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2019, 122952Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken bekend dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben voor:

Omschrijving : OBM Vesting Brouwerij Comenius Aanvrager : Vesting Brouwerij Comenius Locatie : Sectie G 3081 in Naarden Datum ontvangst : 15 mei 2019

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen de aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-002882