Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 122606Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor het organiseren van een dorpsontbijt op 6 juli 2019, Valgeweg tussen nrs. 3 t/m 7 te Feerwerd

Op 7 mei 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het organiseren van een dorpsontbijt op 6 juli 2019 op locatie Valgeweg tussen nrs. 3 t/m 7 te Feerwerd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z201901951. De aanvraag betreft:

  • afwijken bestaande verkeerssituatie

  • het organiseren van een evenement

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.