Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 122474Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor aanleg natuurvriendelijke oever Aduarderdiep en het kappen van bomen Torensmaweg 25 in Feerwerd

Op 30 april 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het aanleg natuurvriendelijke oever Aduarderdiep en het kappen van bomen op locatie Torensmaweg 25 in Feerwerd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z201901627. De aanvraag betreft:

  • een houtopstand te vellen of te doen vellen

  • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.