Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2019, 121956Beschikkingen | aanvraagZuidhoven 1 - Wet milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen:

ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer:

Dutch Industrial Manufacturing NV voor het uitbreiden van een machinefabriek gelegen aan Zuidhoven 1, 6042 PB te Roermond.