Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 121276Beschikkingen | afhandelingHet terrein van Podium Nienoord in Leek, APV vergunning verleend - evenement

De burgemeester van de gemeente Westerkwartier maakt bekend dat hij de volgende vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de voormalige gemeente Leek heeft verleend:

Voor: het organiseren van Sunday at the Park en Grunn at the Park. Op 26 mei, 7 juli, 25 augustus, en 8 september 2019

 

Locatie: het terrein van Podium Nienoord in Leek

 

Datum verzending: 15 mei 2019

 

Bezwaarschrift

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus 100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.