Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 121227Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: voor het starten van het bedrijf, Promenade 12, 6411 JK te Heerlen .

Het college van Heerlen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding heeft ontvangen:

 

Dossiernummer : 2569

Adres : Promenade 12, 6411 JK te Heerlen

Activiteit : voor het starten van het bedrijf

Datum van ontvangst : 09 mei 2017

 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

 

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de gemeente Heerlen. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende melding bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.

 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.