Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 120956Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Openbare raadsvergadering op donderdag 23 mei 2019

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 23 mei 2019 om 20.00 uur.

Plaats: gemeentehuis van Brummen

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

Hamerstukken

4. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit

5. Omgevingsdienst Veluwe IJssel, jaarrekening 2018 / Programmabegroting 2020

6. Bestemmingsplan Hallsedijk 53-55 Empe

Bespreekstukken

7. Begroting en kadernota VNOG

8. Bestemmingsplan ‘Brummen; parkeerterrein Koppelenburg’

9. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed d.m.v. een Energy Service Company (ESCo)

10. Sluiting