Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 120759Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Campina Open Boerderijdagen, Arnhemsestraat 159 in Leuvenheim.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 15 mei 2019

Gelegenheid: Campina Open Boerderijdagen

Activiteit: Open dag op de boerderij waar jong en oud een kijkje kunnennemen in het boerenleven. Voor de kinderen worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd, denk aan schminken, een boerenphotobooth en estafetten.

Datum: 10 juni 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: Arnhemsestraat 159 in Leuvenheim

Zaaknummer: Z032857

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 22 mei 2019

Burgemeester van Brummen