Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 120758Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Straatfeest, Zegerijstraat te Brummen.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 15 mei 2019

Gelegenheid: Straatfeest Zegerijstraat

Activiteit: straatfeest/buurtfeest

Datum: 18 mei 2019 van 15.00 uur tot 21.00 uur

Locatie: Zegrijstraat tussen huisnummer 22 en 36 in Brummen

Verkeersmaatregelen:

Zaaknummer: De Zegerijstraat (tussen de Cortenoeverseweg en de Gasfabriekstraat) wordt gedurende het evenement (10:00 – 22:00 uur) afgesloten voor doorgaand verkeer ten behoeve van de veiligheid van aanwezige personen en bezoekers op voorgenoemde weg. De weg wordt afgesloten met behulp van rood-witte verkeershekken die zijn voorzien van RVV-bord C01.

Ter hoogte van Gasfabriekstraat huisnummer 9 wordt er een bord geplaatst met de tekst dat doorgaand rijverkeer gestremd is.

De wegafzetting en maatregelen worden geplaatst conform CROW richtlijn 96b.

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 16 mei 2019

Burgemeester van Brummen