Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 120505Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een erker aan de Frankrijklaan 35, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

  • Locatie : Frankrijklaan 35

    Zaaknummer : ZO/2019/4446   

    Omschrijving : bouwen van een erker

    Ontvangstdatum: 11 mei 2019

 

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

 

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.