Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 120449Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woonruimte d.m.v. een opbouw aan de Strengweg, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

  • Locatie : Strengweg 20

    Zaaknummer : ZO/2019/4447  

    Omschrijving : uitbreiden van de woonruimte d.m.v. een opbouw

    Ontvangstdatum: 13 mei 2019

 

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

 

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.