Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 120433Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning activiteit openbare weg, aan buurtcentrum d'Evelaer voor een kunst- en muziekfestival op 26 mei 2019, te Heemskerk.

De burgemeester van Heemskerk heeft voor onderstaande activiteit op de openbare weg vergunning verleend op grond van de Algemene plaatselijke verordening:

 • een vergunning voor buurtcentrum d’Evelaer voor het organiseren van een kunst- en muziekfestival op zondag 26 mei van 11.00 tot 19.00 uur.

  Het muziekfestival vindt plaats in het buurthuis aan de Cieweg 35.

  Het kustfestival vindt plaats bij particulieren in het tuinbouwgebied (Oudendijk, Luttik Cie, Voorweg, Het Laantje, Strengweg, Zuiderwentweg, Krochtweg)

  

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan de burgemeester, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Indien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het besluit mee);

 • -

  de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • -

  uw handtekening.

  Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

   

  Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.