Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2019, 120299Beschikkingen | aanvraagZonnedauwhof 30 - Verlengen beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Zonnedauwhof 30, 6043 KE Roermond: bouwen carport

 

Activiteit(en):

bouwen van een bouwwerk

handeling in strijd met bestemmingsplan

 

Registratienummer:

9999-2019

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ verlenging beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 mei 2019 besloten voor de beslissing op de aanvraag de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen tot uiterlijk 29 juni 2019.