Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 120222Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een terras aan de Maerten van Heemskerckstraat 25A, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

  • Locatie : Maerten van Heemskerckstraat 25A

    Zaaknummer : ZO/2019/4436   

    Omschrijving : realiseren van een terras  

    Ontvangstdatum: 8 mei 2019

 

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

 

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.