Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2019, 119666Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2019W1073

Molenstraat 122

het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning

9-5-2019

 

6721 WP Bennekom

 

9-5-2019

2019W0311

Beatrixlaan 5

het kappen van 3 douglassen en 3 fijnsparren

8-5-2019

 

6713 PR Ede

 

8-5-2019

2019W0974

Bovenbuurtweg 144

het verbouwen en uitbreiden van de woning

9-5-2019

 

6717 XC Ede

 

9-5-2019

2019W0644

Catharinadaal 74

het kappen van 2 coniferen

10-5-2019

 

6715 KD Ede

 

10-5-2019

2017W2696

Francis Baconstraat 00

het kappen van 1 zwarte els en 1 schietwilg

6-5-2019

 

6718 XM Ede

 

6-5-2019

2019W0832

Grotestraat 50

het opsplitsen van één winkel in twee winkelformules

8-5-2019

 

6711 AN Ede

 

8-5-2019

2019W0735

Hogewoud 60 kavel 2

het bouwen van een woning

7-5-2019

 

Ede

 

7-5-2019

2019W0917

Juliana van Stolberglaan 46

het maken van een uitweg

6-5-2019

 

6713 PJ Ede

 

6-5-2019

2019W0965

Klaphekweg 32

verplaatsen en verbreden van een uitweg

10-5-2019

 

6713 HN Ede

 

10-5-2019

2019W0175

Otterloseweg 26

het kappen van 1 beuk en 1 eik

6-5-2019

 

6732 BS Harskamp

 

6-5-2019

2019W0164

Barneveldseweg 19 A

het veranderen van het bedrijf OBM

8-5-2019

 

6741 LH Lunteren

 

8-5-2019

2019W0667

Fliertseweg 24

het legaliseren van een bijgebouw

9-5-2019

 

6741 NL Lunteren

 

9-5-2019

2019W0933

Hessenweg nabij nr. 124 Lunteren

Nieuwbouw van een woning met een vergunningsvrij bijgebouw

9-5-2019

 

 

 

9-5-2019

2019W0813

Lage Veldweg rechts naast nr. 30 6741 JL Lunteren

het tijdelijk plaatsen van units i.v.m. bouw woning

8-5-2019

 

 

 

8-5-2019

2018W2900

Lage Veldweg 30

afwijken van het bestemmingsplan voor de situering schuur

6-5-2019

 

6741 JL Lunteren

 

6-5-2019

2018W0636

Postweg 191

het uitbreiden van de veestal en voerkeuken

7-5-2019

 

6741 MJ Lunteren

 

10-5-2019

2019W0332

Mosselseweg 2

handelen in strijd met de regels

7-5-2019

 

6731 SK Otterlo

 

7-5-2019

 

Gedeeltelijk verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2019W0295

Diepenbrocklaan 29

het kappen van 13 bomen,

7-5-2019

 

6711 GM Ede

geweigerd voor boom nr. 2 en nr. 7 t/m 9.

7-5-2019

 

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2019W0757

Hullenbergweg 10

legalisering ondersteuningsconstructie beplanting

7-5-2019

 

6721 AN Bennekom

 

 

2019W0624

Maanderdijk 23

het bouwen en verbouwen van een rundvee- en jongveestal

6-5-2019

 

6721 NE Bennekom

 

 

2019W0664

Darwinstraat 10

het aanleggen van 2 uitritten

6-5-2019

 

6718 XR Ede

 

 

2019W0654

Fransesteeg 8

het bouwen van een bedrijfspand

8-5-2019

 

6718 TX Ede

 

 

2019W0723

Reehorsterweg 5 A

het kappen van 1 eik

8-5-2019

 

6717 LD Ede

 

 

2019W0883

Stationsweg 42

het realiseren van 5 appartementen en veranderen van de kap

10-5-2019

 

6711 PS Ede

 

 

2019W0721

Buurtboslaan 9

het kappen van 1 grove den en 2 eiken

8-5-2019

 

6731 CX Otterlo

 

 

 

Verleende uitgebreide vergunningen 4*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2018W2952

Essenburg 1 C

gebruik kinderdagverblijf

6-5-2019

 

6714 EM Ede

 

6-5-2019

Geweigerde vergunning 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2019W0510

De Wiek 11

het plaatsen van reclame-uitingen

6-5-2019

 

6712 JA Ede

 

6-5-2019

 

Buiten behandeling laten 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W0523

Veldhuizerbrink 24

het kappen van 5 dennen

6-5-2019

 

6712 BZ Ede

 

 

 

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W1088

Grotestraat 50

het plaatsen van een reclame-aanduiding

8-5-2019

 

6711 AN Ede

 

 

 

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019KM090

Grietjeshof 23

het kappen van 1 conifeer

8-5-2019

 

6721 VG Bennekom

 

 

2019KM083

Van Kellstraat 33

het kappen van 1 esdoorn

6-5-2019

 

6721 VT Bennekom

 

 

2019M0170

Buys Ballotstraat 4

veranderen van het bedrijf

6-5-2019

 

6716 BL Ede

 

 

2019KM082

Margrietlaan 45

het kappen van 1 berk

6-5-2019

 

6713 PL Ede

 

 

2019M0042

Venturistraat 2 A

oprichten en in werking hebben van een bouwbedrijf

6-5-2019

 

6718 XW Ede

 

 

2019M0206

Bruinhorsterpad 15

melden beëindiging agrarisch bedrijf

6-5-2019

 

6741 PP Lunteren

 

 

2019M0176

Renswoudsestraatweg 21 6741 ME Lunteren

veranderen van het bedrijf

9-5-2019

Besluit MER-beoordeling

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum afhandeling

2019MER009

Meulunterseweg 112

melden MER-beoordeling

8-5-2019

 

6741 HP Lunteren

 

 

 

Vergunningsvrij

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W1103

Hendrik van Poelwijcklaan 15

het plaatsen van een zonnescherm

9-5-2019

 

6721 PL Bennekom

 

 

 

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

 

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

 

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

 

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.