Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2019, 119627Beschikkingen | afhandelingEvenementenvergunning en ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken voor het evenement ‘Huiskamerfestival Neeltje Pater’ op 24 mei en 25 mei 2019, Broek in Waterland

Op 13 mei 2019 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2:25 en 4:6 van de Algemene en Plaatselijke Verordening Waterland 2010 besloten een evenementenvergunning te verlenen aan: Stichting Waterlandse Theaterprojecten Neeltje Pater, voor:

 

  • het organiseren en houden van het 5e Huiskamerfestival op vrijdag 24 mei 2019 van 18.30-01.00 uur en zaterdag 25 mei van 13.00-01.00 uur in Broek in Waterland;

  • het plaatsen van een tent van 10 bij 20 meter, een toiletwagen en snackkar op het Kerkplein in Broek in Waterland;

  • het ten gehore brengen van versterkte livemuziek op vrijdag 24 mei 2019 van 18.30-24.00 uur en achtergrondmuziek van 18.30-01.00 uur en op zaterdag 25 mei 2019 versterkte livemuziek van 13.00-24.00 uur en achtergrondmuziek van 13.00-01.00 uur.

 

Op vrijdag- en zaterdagavond wordt het Kerkplein afgesloten voor het doorgaande verkeer. De route Keerngouw/Havenrak wordt niet afgesloten en blijft op voor het doorgaande verkeer en de bereikbaarheid van hulpdiensten. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden.

 

Tevens heeft de burgemeester op 13 mei 2019 op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet besloten ontheffing te verlenen aan: Stichting Waterlandse Theaterprojecten Neeltje Pater, voor:

  • t voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, namelijk het evenement ‘Huiskamerfestival’ op 24 mei 2019 van 18.30-01.00 en op 25 mei 2019 van 13.00-01.00 uur.

Beide zijn verzonden op:  14 mei 2019   

Heeft u bezwaar?

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is:

Burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

  • uw naam, adres en handtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt

  • de reden waarom u bezwaar maakt.

 

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Holland

Postbus 1621

2003 BR HAARLEM

Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.