Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2019, 119597Beschikkingen | afhandelingVerleende aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de erker aan de voorgevel, Bereklauw 57, Monnickendam

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Bereklauw 57 in Monnickendam voor het uitbreiden van de erker aan de voorgevel

(verzonden 13 mei 2019)

 

Voor de activiteit(en):

 

 • -

  het bouwen van een bouwwerk

 • -

  het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

 

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • -

  uw naam, adres en handtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt.

 

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

 

Rechtbank Noord-Holland,

Postbus 1621,

2003 BR HAARLEM

 

Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.

 

Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode.

Bij een bezwaarschrift via www.waterland.nl/bezwaarschrift

Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers