Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 11925VerordeningenAanwijzingsbesluit deskundigen Leerplicht 2019 gemeente Midden-Groningen

Wettelijke grondslag

Artikel 7 van de Leerplichtwet 1969

 

Citeerartikel

Aanwijzingsbesluit deskundigen Leerplicht 2019 gemeente Midden-Groningen.

 

 

Het college van de gemeente Midden-Groningen, gelet op artikel 7 van de Leerplichtwet 1969,

 

besluit:

 

aan te wijzen als deskundigen die verklaringen omtrent geschiktheid van jongeren mogen afgeven indien ouders een beroep willen doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht als bedoeld in artikel 5 onder a van de Leerplichtwet 1969 de volgende artsen:

 

Artsen werkzaam bij Medity Medische Diensten

De heer F.J.M. Hendrickx

De heer L.A. Prins

Mevrouw E.M. Reinders

 

Artsen werkzaam bij Ausems en Kerkvliet

De heer F. Knol

Mevrouw M. Mobach

De heer E.W.M.A. Ausems

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 21 december 2018

H.J.W. Mulder

Gemeentesecretaris