Gemeenteblad van Son en Breugel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Son en BreugelGemeenteblad 2019, 118636Beschikkingen | afhandeling12 dagenregeling Markt 2

Op 9 mei 2019 heeft de burgemeester besloten om de volgende evenementen toe te staan in gevolg van de 12 dagenregeling voor Café Het Raadhuis aan de Markt 2 in Son en Breugel.

Het betreft de volgende festiviteiten:

 • 1.

  Afterparty 6 tegen 6 toernooi vindt plaats op 1 juni 2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur;

 • 2.

  Adje Kratje vindt plaats op 15 juni 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur;

 • 3.

  Klen Mega Park vindt plaats op 16 juni 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur.

 

Ter inzage

 

Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.

 

Bent u het niet eens met een besluit?

 

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de burgemeester Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook afgeven in het gemeentehuis of digitaal indienen via onze website met DigiD.  

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt (verzonden of uitgereikt) aan de belanghebbenden. 

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl .

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • 1.

  de handtekening van de indiener

 • 2.

  de dagtekening / datum van ondertekening

 • 3.

  de naam en het adres van de indiener

 • 4.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is

 • 5.

  de reden waarom u het niet eens bent met het besluit