Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 118599Beschikkingen | aanvraagLaan van de Sport 4 Hoogezand Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) 2019-011327

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Laan van de Sport 4, 9603 TG Hoogezand, voor het realiseren van een tijdelijke huisvesting voor het dienstencentrum, verlengd tot uiterlijk 25 juni 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.