Gemeenteblad van Bronckhorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstGemeenteblad 2019, 118412Beschikkingen | aanvraag2019-1170: Zutphen-Emmerikseweg 28 in Toldijk, aanleg aardwarmte systeem

Op 13 mei 2019 heeft de gemeente Bronckhorst een melding ontvangen voor deaanleg van een aardwarmte systeem aan de Zutphen-emmerikseweg 28 in Toldijk. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2019-1170.

Voor de activiteit die is gemeld is een Besluit met algemene regels van toepassing. Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften die aan het besluit zijn verbonden.

Het aanvraagformulier is digitaal te raadplegen. Op uw verzoek kunnen wij de ingediende aanvraag en bijlagen via de e-mail naar u opsturen. Vult u hiervoor het formulier in op www.bronckhorst.nl/bekendmakingen of stuur een mail naar info@Bronckhorst.nl. Indien u dit wenst kunnen wij de ingediende bijlagen per post opsturen. Hiervoor kunnen legeskosten in rekening worden gebracht.