Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2019, 118394Beschikkingen | afhandelingVerleende APV vergunning voor het houden van het evenement Pasar Patria te Bussum

 

De burgemeester en burgemeester en wethouders van Gooise Meren hebben op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning verleend voor het houden van het evenement Pasar Patria. Het evenement wordt gehouden op 1 juni 2019. De locaties waar het evenement gehouden wordt zijn het gebouw van Patria en het grasveld, welke gevestigd zijn aan de Ceintuurbaan 281, 1402 HM in Bussum. Het besluit is op 10 mei 2019 verzonden.

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

Voorlopige Voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Informatie:

Voor informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 09 20.

 

Gemeente Gooise Meren, 13 mei 2019