Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 118247Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Marktplein, te Brummen.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 3 mei 2019

Gelegenheid: kermis Brummen

Activiteit: kermis

Datum: 24 augustus t/m 26 augustus 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur.

Locatie: Marktplein in Brummen

Verkeersmaatregelen: Op de donderdag voor het weekend van de kermis wordt het Marktplein tussen de Marten Putstraat en de Kerkstraat vanaf 13.00 uur afgesloten voor al het verkeer en wordt het verkeer

via de Marten Putstraat en Kerkstraat omgeleid. Op de vrijdag voor het weekend van de kermis wordt vanaf 18.00 uur het Marktplein, gedeelte tussen de Kerkstraat en de Zegerijstraat afgesloten voor al het verkeer. Op de zaterdag in het weekend van de kermis wordt vanaf 13.00 uur het gehele Marktplein,

afgesloten voor al het verkeer. Tot en met de dinsdag na het weekend van de kermis alle

toevoerroutes naar het Marktplein afgesloten.

Er geldt een parkeerverbod op de Marten Putstraat (van Marktplein tot Kerkstraat aan de oneven genummerde zijde), Kerkstraat (van Marktplein tot Marten Putstraat aan de even genummerde zijde) en Tuinstraat (tussen Koppelplein en huisnummer 17 aan de oneven genummerde zijde).

Zaaknummer: Z030074

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 15 mei 2019

Burgemeester van Brummen