Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Leijenhof ongenummerd, Wittem

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst/

datum bekendmaking

Rechtsmiddel

en termijn

Aanvragen omgevingsvergunning

 

 

 

Leijenhof, ongenummerd in Wittem

Bouwen van een woonhuis

3 mei 2019

Inzien

 

RECHTSMIDDELEN

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

 

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.

 

Naar boven