Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 117883Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen bestemming van agrarisch naar plattelands wonen, Vrouwenweg 3, Schermerhorn

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1636WD3

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Vrouwenweg 3 Schermerhorn: wijzigen bestemming van agrarisch naar plattelands wonen

Datum ontvangst: 2 mei 2019.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.