Gemeenteblad van Gennep

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepGemeenteblad 2019, 117844Beschikkingen | afhandelingAaldonksestraat, Ottersum:

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben een vergunning verleend voor:

een pedaleurs ploegen tijdrit op 13 juli 2019 in de Aaldonksestraat e.a. in Ottersum (2019-0390).

Verzenddatum

Dit besluit is verzonden op: 7 mei 2019.

Bezwaar

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen. U heeft daar zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit. U richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal bezwaar maken via http://www.gennep.nl/bezwaarmaken.

Informatie

Voor informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep via (0485) 49 41 41 of via gemeente@gennep.nl