Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 117602Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Oranjefeest Tonden, Hoevesteeg 3 in Tonden.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 10 mei 2019

Gelegenheid: Oranjefeest Tonden

Activiteit: 3 dagen Oranjefeest (tentfeest)incl. dagactiviteiten

Datum: 24 mei 2019 van 18.30 uur tot 01.30 uur

25 mei 2019 van 13.00 uur tot 01.30 uur

26 mei 2019 van 12.30 uur tot 18.00 uur

Locatie: Hoevesteeg 3 in Tonden

Verkeersmaatregelen: Ten behoeve van de veiligheid van de aanwezige personen tijdens de activiteiten op 25 mei 2019, wordt de Hoevesteeg (gedeelte tussen de Voorsterweg en de Sterrebosweg, tussen huisnummer 1 en 15) tussen 13:00 uur en 17:00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting wordt uitgevoerd door het plaatsen van verkeershekken die voorzien zijn bord C01 en door het plaatsen van voorwaarschuwingen met de tekst ‘doorgaand rijverkeer gestremd’. De wegafzettingen worden geplaatst conform de richtlijnen van CROW (publicatie 96b). Het doorgaand verkeer wordt omgeleid door middel van gele bewegwijzeringsborden, deze worden geplaatst op de omleidingsroute Voorsterweg – Voorstondensestraat - Haarweg en vice versa

Bovendien geldt er gedurende het gehele evenement, in het belang van het vrijhouden van het evenemententerrein ten behoeve van de activiteiten, een tweezijdig parkeerverbod op Hoevesteeg, tussen het kruispunt met de Voorsterweg en Sterrebosweg.

Zaaknummer: Z030640

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 15 mei 2019

Burgemeester van Brummen