Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2019, 117378Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking besluit mer-beoordeling ten behoeve van Laagerfseweg 76 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat een aanmeldingsnotitie mer-beoordeling is ontvangen voor de inrichting aan de Laagerfseweg 76 in Woudenberg, in verband met de herbouw van een pluimveestal.

 

Burgemeester en wethouders hebben naar aanleiding van deze aanmeldingsnotitie besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 

Inzage stukken

Gedurende zes weken na bekendmaking van dit besluit liggen tijdens kantooruren de aanmeldingsnotitie,

de beschikking en alle andere daarop betrekking hebbende stukken ter inzage bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1 te Woudenberg.

 

Bezwaar

Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld tenzij dit besluit een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van deze beslissing ingediend worden bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Anderen kunnen hun bezwaar tegen dit besluit kenbaar maken tijdens de rechtsbeschermingsprocedure in het kader van de nog aan te vragen omgevingsvergunning