Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 11683Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Industrielaan - Prins Bernhardstraat te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Langstraat 2 tot en met 8, Prins Bernhardstraat 57 tot en met 61 en Gieterij 1

het bouwen van 4 vrijstaande woningen en10 tweekappers 14-01-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.