Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2019, 115980Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding lozen buiten inrichting Geelster 11 in Oldenzaal

Op 12 februari 2019 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Geelster 11 in Oldenzaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 3640-2019. De melding betreft:

  • het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (VBWW-systeem).

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.