Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 115936Overige besluiten van algemene strekkingRoparun 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 11 december 2018 een verzoek ontvangen van Ropament B.V om een evenement te mogen organiseren op diverse locaties in Rotterdam.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 7 mei 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor maandag 10 juni 2019 van elf uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het evenement mag bijwonen is 30.000 personen.

Het evenement zal worden gehouden op diverse locaties in Rotterdam met als finishlocatie op de Binnenrotte (zie locatie evenement in de vergunning).

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf zaterdag 8 juni 2019 t/m zondag 9 juni 2019. Voor de tijden per locatie zie bijlage besluit.

De afbouw van dit evenement vindt plaats vanaf maandag 10 juni 2019 t/m dinsdag 11 juni 2019. Voor de tijden per locatie zie bijlage besluit.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.