Gemeenteblad van Meerssen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeerssenGemeenteblad 2019, 115655Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsbesluit artikel 5.1.11 APV

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5.1.11, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Meerssen;

BESLUITEN:

 • I.

  aan te wijzen als gebieden, waar het ter voorkomen van overlast dan wel in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is op of aan de weg fietsen en/of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimtes te plaatsen of laten staan:

  • 1.

   Het OV knooppunt (bus/treinstation) Meerssen inclusief het Stationsplein en P&R terrein;

  • 2.

   Het OV knooppunt (bus/treinstation) Bunde, inclusief de Spoorstraat.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag, na die waarop dit besluit bekend is gemaakt.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen d.d. 7 mei 2019

De Secretaris,

De Burgemeester,