Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 115112Beschikkingen | afhandelingVergadering Welstandscommissie

 

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie voor bouwplannen is op maandag 20 meil 2019. Vanaf 2019 vinden de vergaderingen van de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit MOOI Noord Holland plaatst in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in Castricum. Deze locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Vanaf vrijdag 17 mei 2019 kunt u de agenda raadplegen via de gemeentelijke website www.bergen-nh.nl. Wilt u als belangstellende de vergadering bijwonen? Dan kunt u via e-mail contact opnemen met de in de agenda vermelde plantoelichter van de gemeente of bellen via telefoonnummer (072) 8880000.