Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 115082Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Postweg 4 in Schoorl, het verbouwen van de woning (vergroten kap) 7 mei 2019 (WABO1900280)

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na 8 mei 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.