Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 115070Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Reigerslaan 16 in Bergen (NH), het kappen van een eik 7 mei 2019 (WABO1900754)

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na 8 mei 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.