Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 115063Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Herenweg 185 en 185 A in Egmond aan den Hoef (Herenweg 185), het splitsen van een woning in twee appartementen 3 mei 2019 (WABO1900245)

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na 4 mei 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.