Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 115058Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Boslaan 4 in Bergen (NH), het aanleggen van een in- en uitrit 9 april 2019 (WABO1900274)

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na 19 april 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.